Địa chỉ: 58 Lê Văn Sỹ, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: (08)-3991-4274 - Phone : 0903-934-011
Mail: huynhkimhai_tailorben@yahoo.com.vn
Website : nhamayben.com